Menu

Coaching en beweging voor zorgteams

Rust en kracht vinden in de zorgsector is geen evidente opdracht maar wel broodnodig. Als
team of individuele medewerker overeind blijven in de hulpverlening is niet gemakkelijk.
Door de hoge werkdruk is steun vinden bij elkaar soms moeilijk. De veelheid aan problemen
van je doelgroep zorgt voor tegengestelde meningen in een team. Een goede samenwerking
en kwaliteit op de werkvloer komen zo soms op de helling te staan.

Samen stil worden en voelen welke invloed dit heeft op je team, samen inzicht krijgen op
hoe je team eruit ziet, samen zoeken naar gezamenlijke doelen... kan jouw team doen
groeien. Ook als medewerker, als individu is dit een heilzame oefening om bijvoorbeeld
burn-out tegen te gaan.

Mijn mosterd haal ik uit mijn ervaring met groepswerk vanuit de jeugdbeweging, maar
vooral uit mijn jaren als opvoedster in een psychiatrisch ziekenhuis en als
kwaliteitscoördinator in een woonzorgcentrum.

Gelieve contact op te nemen om een formule op maat uit te werken want u, uw
medewerkers en/of uw collega’s verdienen alleen het allerbeste.

# het duwtje in de rug, het luisterend oor, de motiverende factor